آموزش بخش های نوشته ها و برگه ها در وردپرس

تولید محتوا در وب سایت: یکی از بخش های مهم در هر وب سایت تولید محتوا می باشد. برای تولید محتوا در وب سایت وردپرسی، لازم است از طریق بخش های نوشته ها و برگه ها در وردپرس اقدام شود، علی الخصوص بخش نوشته ها. در بخش نوشته ها می توان با ایجاد دسته بندی […]

آموزش کار با قالب انفولد وردپرس

انفولد یکی از قالب های وردپرس با قابلیت های زیادی می باشد که می توان به وسیله آن به شکل دلخواه وب سایت را طراحی کرد. در سایر قالب های وردپرس، مانند انفولد نمی توان تا این حد قالب را شخصی سازی کرد، ولی انفولد با قابلیت های زیادی که دارد این امکان را برای […]